Ontstaan ProFundum Instituut / ProFundum Educatie
Het ProFundum Instituut is in 2010 opgericht door dr. Marijke Slieker-ten Hove. De behoefte om na vele jaren opnieuw een specialistisch centrum voor patiënten met bekken- en bekkenbodemproblemen te starten is gegroeid tijdens haar promotiestudie. In deze studie heeft zij onderzoek gedaan naar hoe vaak bekkenbodemproblemen voorkomen in de Nederlandse huisartsenpraktijk. In deze studie werden ook risicofactoren aangetoond op het krijgen van bekkenbodemproblemen bij het ouder worden. Hiermee is de kans op preventie vele malen groter geworden.

De naam ProFundum                                                                                                                                        ProFundum komt uit het latijn en betekent diepte of diepgang. De naam is eerder gebruikt geweest in de negentiger jaren toen Marijke Slieker en uroloog E.J. Messelink de stichting Pelvic Floor Netherlands hebben opgericht. In deze stichting was de belangrijkste missie om de bekkenbodempatiënt vooral multidisciplinair te onderzoeken en te behandelen. Veel energie is toen gericht op de medisch specialisten (een bittere noodzaak omdat in die tijd de uroloog, gynaecoloog en chirurg niet of nauwelijks met elkaar samenwerkten). Deze stichting had bovendien een tijdschrift: Profundum.

uitgave Profundum van Pelvic Floor Netherlands               

Inmiddels bestaat de stichting niet meer omdat de belangrijkste doelen waren bereikt. Een voortvloeisel uit Pelvic Floor Netherlands is de patiëntenvereniging voor bekkenbodem patiënten: Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP). Een uniek concept omdat wereldwijd geen enkel land een bekkenbodemstichting heeft voor patiënten. Vaak is er alleen maar  een ‘continence foundation’, dit zijn veelal organisaties waarbij alleen het verlies van urine en/of ontlasting centraal staat.

ProFundum Educatie is een onderdeel van het ProFundum Instituut.
Naast het behandelen van mannen en vrouwen met bekken- en/of bekkenbodemklachten, zetten wij ons in om deze klachten te voorkomen en/of te verhelpen en waar nodig leren we hoe verbetering van kwaliteit van leven mogelijk is. Dit doen we voor mensen met en zonder klachten en voor hen die beroepsmatig een rol spelen in het verbeteren van de gezondheid van mensen.

We willen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven door mensen bewust te maken van de rol die het bekken en/of de bekkenbodem hebben in de totale gezondheid.