educatie op het gebied van bekken en bekkenbodem

cursusinhoud

In deze basiscursus behandelen we de basiskennis rondom pijn. Hoe ontstaat pijn? Hoe ervaren wij pijn? Maar ook wat voor omstandigheden zorgen voor blijvende pijn? Daarnaast wordt er met name aandacht gegeven aan multidisciplinaire klinimetrie en behandeling.

Pijnklachten komen in verschillende vormen en intensiteit voor in de bekkenfysiotherapiepraktijk. Soms is er een duidelijke oorzaak of pathologie aan te wijzen, soms zijn de klachten ingebed in een complex raamwerk en is er niet direct zicht op de kern van het probleem.

Om een gefundeerde en efficiënte benadering van deze pijnklachten te kunnen geven, is uitgebreide achtergrondkennis van anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel nodig. De nieuwste inzichten vanuit de neurowetenschap wijzen echter ook op betrokkenheid van het immuunsysteem, endocrinologische systeem, motorisch systeem, respiratoir systeem etc. binnen complexe netwerken. In deze Inleidende module wordt deze achtergrondkennis aangeboden en wordt er een praktische vertaalslag naar de eigen praktijk gemaakt.

Opbouw module

De inleidende module is opgebouwd uit twee lesdagen. De eerste lesdag staat in het teken van de belangrijkste ontwikkelingen in de pijnwetenschap. De  Protectometer van Butler en Moseley (Explain Pain) wordt geïntroduceerd als effectieve tool in de pijneducatie en vergroot het begrip en controlegevoel van de patiënt met chronische pijn. Via casuïstiek wordt de vertaalstap naar de praktijk gemaakt, met daarin aandacht voor kritische klinische reflectie op het eigen handelen in het verleden en de toekomst. Een interactieve dag met verfrissende eye-openers!

De voorbereidende activiteiten bestaan uit een e-learning neuroanatomie en e-learning voorwaarden voor herstel.
De verwerkingsopdracht bestaat uit een implementatieopdracht

studiebelasting uren

5

contact uren

12

cursusdoel

Doelstellingen van de module

De bekkenfysiotherapeut:

 • legt de de definitie ‘pijn’ uit aan collega’s en cliënten, met de bijbehorende neurogene, immunologische, endocrinologische, repiratoire en motorische betrokkenheid.
 • implementeert de proctectometer bij cliënten en interprofessioneel
 • integreert de pijneducatie in de bekkenfysiotherapeutische behandeling op efficiënte wijze
 • gebruikt de best evidence vanuit pijnwetenschap bij het klinisch redeneren in de praktijk
 • structureert de pijneducatie middels een richtlijn met betrekking op inhoud en prioriteit in de praktijk
 • brengt een multidisciplinair netwerk tot stand rondom pijnbehandeling in de regio
 • beoordeelt diens eigen klinische redeneren in de praktijk
 • genereert persoonlijke leerdoelen op de korte en de lange termijn
 • hanteert betrouwbaar en onderbouwd een artrogeen onderzoek bij de lage rug, bekken en heupregio
 • associeert de gegevens uit het lichamelijk onderzoek met elkaar
 • voert een betrouwbaar en onderbouwd onderzoek naar motor control uit
 • legt verbanden met musculaire betrokkenheid, motor control en het artrogene onderzoek
 • ontwerpt een onderbouwde bekkenfysiotherapeutische hypothese naar aanleiding van de anamnese en onderzoek.

 

 

doelgroep(en)

 • bekkenfysiotherapeuten
 • bekkenfysiotherapeuten (i.o.)

geplande cursusdagen

vrijdag 13 september 2019 kosten: € 550,00

inschrijven
Chronische Bekkenpijn: Basismodule

Cursusdag(en):
13 september 2019 09:30-17:30
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht
14 september 2019 09:30-17:30
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht

Accreditatie:
KNGF Fysiotherapieregister Bekken : nog in aanvraag
Keurmerk Fysiotherapie : nog in aanvraag
Pro-Q-Kine : nog in aanvraag

Lesprogramma 

Voorbereiding cursusdag 1 13 september 2019
E-learning module: inleiding in pijn

Cursusdag 1

09.00- 09.15 uur inloop, registratie, koffie en thee
09.15- 09.45 uur algemeen welkom
09.45-13.00 uur pijnfysiologie & pijneducatie
13.00-14.00 uur eten
14.00-17.30 uur anamnese en klinimetrie (multi-disciplinair)

Voorbereiding cursusdag 2  14 september 2019
E-learning module: herstelmechanismen en voorwaarden

Cursusdag 2
09.00-10.30 uur    peilers van herstel
10.30-11.30 uur    ademhaling – theorie
11.30-13.00 uur    ademhaling, incl. myofasciale  technieken – praktijk
13.00-14.00 uur    eetpauze
14.00-14.30 uur    vervolg  ademhaling –  praktijk
14.30-16.00 uur    slaap
16.00-17.30 uur    integratie praktijk

 

Door technische problemen kunt u zich niet aanmelden met uw account en u kunt zich tijdelijk niet inschrijven voor een cursus.
U kunt uzelf wel aanmelden voor een cursus via het e-mailadres: educatie@profunduminstituut.nl
Sluiten