educatie op het gebied van bekken en bekkenbodem

cursusinhoud

Myofeedback neemt een belangrijke plaats in de bekkenfysiotherapie in, zowel wat betreft de diagnostiek als de behandeling. Myofeedback wordt veelvuldig toegepast.

Van elektrostimulatie wordt minder gebruik gemaakt. Er is weliswaar voldoende wetenschappelijke onderbouwing maar de grote variatie in behandelvormen, variabelen, behandelprotocollen en apparatuur leidt tot een gebrek aan eenduidigheid in de behandeling. Dit kan een verklaring zijn voor het beperktere gebruik.

Het is bekend dat de ervaring van de behandelaar het effect van het onderzoek en de behandeling met myofeedback en elektrostimulatie beïnvloedt.

Het steeds veelvuldiger gebruik van de apparatuur en de toenemende betrouwbaarheid van de meetapparatuur, zoals de MAPLe, zijn grote stappen vooruit.

FES wordt door de bekkenfysiotherapie gebruikt om de coördinatie van spiercontracties te verbeteren, pijn te dempen, overactiviteit te verminderen en de detrusor te inhiberen. FES wordt zowel uitwendig als inwendig toegepast.

De bedoeling van deze cursus is op de eerste plaats dat de bekkenfysiotherapeut meer kennis verwerft van de uitgebreide behandelmogelijkheden. Op de tweede plaats is het de bedoeling dat de bekkenfysiotherapeut voldoende wetenschappelijke achtergronden heeft om een interventie met FES te onderbouwen als onderdeel van de behandeling.

FES is met alle beschikbare apparatuur uit te voeren. Tijdens de lesdag wordt MAPLe apparatuur gebruikt maar iedereen die liever met de eigen apparatuur werkt is vrij om deze mee te nemen.

Het vraagt training en oefening in de praktijk om het beter onder de knie te krijgen.

Recent wetenschappelijke onderzoek toont de effectiviteit van myofeedback en elektrostimulatie aan en bevestigt dat de ervaring van de onderzoeker/behandelaar het effect vergroot.

Aan de hand van casuïstiek en het klinisch redeneer proces zal er een keuze gemaakt worden uit de behandelmogelijkheden met functionele electro stimulatie.

Het wordt op prijs gesteld als deelnemers zelf casuïstiek inbrengen.

Er is voldoende ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Voor iedere cursist is een MAPLe elektrode beschikbaar. Indien de voorkeur wordt gegeven om te werken met eigen apparatuur kan deze uiteraard meegenomen worden.

 

studiebelasting uren

12

contact uren

6

aanvullende cursus informatie

De apparatuur tijdens de lessen wordt beschikbaar gesteld door

NOUQ_Logo_FC

Voor iedere deelnemer is een MAPLe elektrode beschikbaar. Deze is in de prijs van € 275 inbegrepen. Voor iedereen die eigen apparatuur meeneemt en dus ook eigen elektrodes kan € 40 in mindering worden gebracht. Indien men hiervoor kiest kan contact opgenomen worden via educatie@profunduminstituut.nl o.v.v. FES zonder MAPLe elektrode.

De dag wordt gevuld met presentaties, casuistiek en uitwisselen van ervaringen.

De dag bestaat uit:
* Casuïstiek
* Ervaringen uitwisselen
* Inleiding functionele electro stimulatie
* De theoretische achtergronden van functionele electro stimulatie.
* De toepassingsmogelijkheden van functionele elektrostimulatie (zowel uitwendig als inwendig)
* Overzicht wetenschappelijke onderbouwing, recente literatuur betreffende functionele elektrostimulatie.

Aan het einde van de dag wordt aan de hand van (eigen meegebrachte) casussen de toepasbaarheid en de keuze om functionele elektrostimulatie te gebruiken als behandelvorm besproken en bediscussieerd.

cursusdoel

De bekkenfysiotherapie is in staat, naar aanleiding van het klinisch beeld en het bekkenfysiotherapie-onderzoek (het beoordelen van de dysfuncties van de bekkenbodemmusculatuur), te bepalen in welke behandelvorm en met welke parameters de elektrostimulatie zinvol kan zijn.

Doelstellingen: de bekkenfysiotherapeut (i.o.)

  • kent de werking van FES
  • kent de toepassingsmogelijkheden van FES.
  • kent de wetenschappelijke onderbouwing van FES.
  • kan de toepassing van FES uitleggen aan de patiënt.
  • kan een keuze maken uit de behandelvormen en in te zetten variabelen van FES.

 

doelgroep(en)

  • bekkenfysiotherapeuten
  • bekkenfysiotherapeuten (i.o.)

geplande cursusdagen

maandag 18 november 2019 kosten: € 275,00

inschrijven
Functionele Elektro Stimulatie in de bekkenfysiotherapie

Docenten:
Dorien Bennink, MSPT

Cursusdag(en):
18 november 2019 13:30-21:00
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht

Accreditatie:
KNGF Fysiotherapieregister Bekken : 8

Door technische problemen kunt u zich niet aanmelden met uw account en u kunt zich tijdelijk niet inschrijven voor een cursus.
U kunt uzelf wel aanmelden voor een cursus via het e-mailadres: educatie@profunduminstituut.nl
Sluiten