educatie op het gebied van bekken en bekkenbodem

cursusinhoud

 De bekkenbodem is en blijft een moeilijk te begrijpen deel van ons lichaam. Bekkenfysiotherapeuten zijn opgeleid om patiënten met deze problematiek te behandelen en zien in de klinische praktijk vaak problemen van de bekkenbodem die niet altijd verklaarbaar zijn. Avulsies, pijnklachten en de relatie tussen bekken en bekkenbodem zorgen vaak voor veel opzoeken in onze anatomieboeken. Naarmate de bekkenfysiotherapeut, maar ook de huisarts en medisch specialisten intensiever in het werkveld actief zijn, stijgt ook het aantal vragen over: hoe zit dat daar nu precies? Deze specifieke snijzaal zal zich met name focussen op de nerve entrapments. Tijdens deze snijzaal zal de bekkenfysiotherapeut deels samen met de medisch specialist actief zijn bij het ontleden. Snijzaalonderwijs voor de bekkenfysiotherapeut is schaars. Maar snijzalen waar de bekkenfysiotherapeut zelf actief kan ontleden zijn uniek.

The pelvic floor is a difficult to understand part of our body. Pelvic physios are trained to treat patients with the often complex issues and see in their clinic often painsymptoms which are not often explainable. Avulsions, painsymptoms and the relation between pelvis and pelvic floor demands often more study. The more physios, general practitioners and medical specialists are more active in this field the number of questions increase. This specific skills lab will focus on nerve entrapments and is therefore only for physios with some dissection experience. In this course we hope physios and doctors work together in the skillslab. Skillslab like this are rare for physios, skillsllabs where physio can do dissections themselves almost never take place

studiebelasting uren

25

contact uren

16

aanvullende cursus informatie

Program Nerve Entrapments in Cadaver Workshop SkillsLab ErasmusMC Rotterdam

Day 1 – Normal Anatomy
08.30               Welcome, registration, coffee and tea
09.00               Introduction
09.05               Pelvic Vascular and Neuroanatomy – live laparoscopic dissection
Nucelio Lemos
10:15               Washroom Break
10:30               Theoretical lecture – Muscles and Ligaments of the Lower Abdomen – pelvic functional anatomy
Fetske Hogen Esch
11:30               Practical Anatomy Activity – Pelvic Floor, abdominal and lumbar wall anatomy
Fetske and Nucelio
12:30               Lunch
13:30               Hands-On Practice – Anatomic Dissection in Cadaveric Hemipelvices
16:00               Discussions about findings
17:00               Adjourn

DAY 2 – Pathological/Dysfunctional Anatomy
09:00               Pudendal Neuralgia and other Intrapelvic Nerve Entrapment
Nucelio Lemos
10:00               Neurogenic-like symptoms secondary to Musculoskeltal Dysfunction
Fetske Hogen Esch
11:00               Washroom Break
11:15               Practical Anatomical Activity
12:30               Lunch
13:30               – Practical Anatomical Activity – Case Studies with Cadaveric Correlation
15:30               Washroom Break
16:00               Course evaluation and Wrap Up
17:00               Adjourn

cursusdoel

Deze cursus wordt georganiseerd in het kader van de chronische bekkenpijn (CPPS) en is bedoeld voor zowel de medisch specialist en de huisarts als de bekkenfysiotherapeut die zich met de problematiek rond nerve entrapments en CPPS bezig houdt. In het kader van de groeiende samenwerking van diverse beroepsgrepen is deze cursus de eerste in een serie van verschillende cursussen die zullen volgen.

De bekkenfysiotherapeut krijgt een inzicht in de afzonderlijke structuren van ligamenten, spieren en zenuwstelsel in het bekken waarbij de focus ligt op nerve entrapments.
De bekkenfysiotherapeut krijgt kennis van de onderlinge samenhang van deze bekken structuren en kan de entrapments beter beoordelen in vivo.
De bekkenfysiotherapeut is na afloop van deze cursus in staat de afzonderlijke structuren te herkennen, topografisch te plaatsen en de onderlinge samenhang te beschrijven.
De bekkenfysiotherapeut is na afloop van deze cursus in staat de geleerde anatomie te plaatsen in bekkenfysiotherapeutische klinische beelden.

De medisch specialist heeft een groter inzicht in de anatomie en de gevolgen van de nerve entrapments in het bekken.
De medisch specialist heeft inzicht in de diagnostische, operatieve en conservatieve behandelmogelijkheden.

The pelvic physiotherapist with some dissection skills had often to deal with patients with chronic pelvic pain and this course gives more insight in the anatomic structures of ligaments muscles and nerves in the pelvic area with the focus on entrapments. After this course you will be able to recognize the anatomic structures also in the vivo situation.

The medical specialist gets insigt in the diagnotic, surgical and conservative treatment options.

 

doelgroep(en)

  • bekkenfysiotherapeuten
  • gynaecologen
  • gynaecologen (i.o.)
  • medisch specialisten (i.o.)
  • huisartsen

geplande cursusdagen

geen data bekend

Door technische problemen kunt u zich niet aanmelden met uw account en u kunt zich tijdelijk niet inschrijven voor een cursus.
U kunt uzelf wel aanmelden voor een cursus via het e-mailadres: educatie@profunduminstituut.nl
Sluiten