educatie op het gebied van bekken en bekkenbodem

cursusinhoud

De bekkenbodem is en blijft een moeilijk te begrijpen deel van ons lichaam. Bekkenfysiotherapeuten zijn opgeleid om patiënten met deze problematiek te behandelen en zien in de klinische praktijk vaak problemen van de bekkenbodem die niet altijd verklaarbaar zijn. Avulsies, pijnklachten en de relatie tussen bekken en bekkenbodem zorgen vaak voor veel opzoeken in onze anatomieboeken. Naarmate de bekkenfysiotherapeut intensiever in het werkveld actief is, stijgt ook het aantal vragen over: hoe zit dat daar nu precies? Deze specifieke snijzaal zal zich met name focussen op de nerve entrapments en om die reden uitsluitend toegankelijk zijn voor de bekkenfysiotherapeut die eerder op deze snijzaal is geweest o.l.v. prof. dr. Marani.

Ook tijdens deze snijzaal zal de bekkenfysiotherapeut actief zijn bij het ontleden. Snijzaalonderwijs voor de bekkenfysiotherapeut is schaars. Maar snijzalen waar de bekkenfysiotherapeut zelf actief kan ontleden zijn uniek.

studiebelasting uren

25

contact uren

16

aanvullende cursus informatie

Toetsing
Er vindt geen toetsing plaats. Bij 100% aanwezigheid wordt een certificaat overhandigd.

Informatie over regeling bij aan- en afmelding, evenals betaling, staan vermeld in de algemene voorwaarden.

Kosten zijn incl. koffie, thee, lunch, syllabus, witte jas en handschoengebruik.

cursusdoel

De geregistreerd bekkenfysiotherapeut met snijzaal ervaring krijgt een inzicht in de afzonderlijke structuren van ligamenten, spieren en zenuwstelsel in het bekken waarbij de focus ligt op nerve entrapments.
De geregistreerd bekkenfysiotherapeut krijgt kennis van de onderlinge samenhang van deze bekken structuren en kan de entrapments beter beoordelen in vivo.
De geregistreerd bekkenfysiotherapeut is na afloop van deze cursus in staat de afzonderlijke structuren te herkennen, topografisch te plaatsen en de onderlinge samenhang te beschrijven.
De geregistreerd bekkenfysiotherapeut is na afloop van deze cursus in staat de geleerde anatomie te plaatsen in bekkenfysiotherapeutische klinische beelden.

doelgroep(en)

  • bekkenfysiotherapeuten
  • gynaecologen

geplande cursusdagen

geen data bekend

Door technische problemen kunt u zich niet aanmelden met uw account en u kunt zich tijdelijk niet inschrijven voor een cursus.
U kunt uzelf wel aanmelden voor een cursus via het e-mailadres: educatie@profunduminstituut.nl
Sluiten