Wat kun je in 2018 verwachten van ProFundum Educatie?

* Voor iedere cursus waar je aan deelneemt zal het lesmateriaal online beschikbaar zijn en ondersteund worden met een vrijblijvende kennistoets om eigen kennis en vaardigheden te toetsen voor en na de cursus. Je hebt zo een goed en duidelijk overzicht van alle stappen in je leerpad. Grafische elementen laten je zien waar je staat, welke leerdoelen je beheerst en welke activiteiten nog gedaan moeten worden. Alle updates die aan het lesmateriaal worden toegevoegd zijn zo ook voor jou beschikbaar.
* Waar mogelijk wordt het lesmateriaal ondersteund met foto- en filmmateriaal.
* Kennis die als e-learning kan worden aangeboden en kan zorgen voor een goede voorbereiding, zal als zodanig beschikbaar komen voor aanvang van de cursus.
* Als cursusdeelnemer krijg je de beschikking over een MemoTraining die je helpt om je opgedane kennis en vaardigheden verder te implementeren in je dagelijkse praktijk. Gewoon via je je telefoon, iPad of e-mail.
* Bij het verschijnen van onderzoeken is de cursist direct op de hoogte, omdat het platform regelmatig wordt ge-update
* Problemen waar je in de praktijk tegenaan loopt kun je via het platform met de docent bespreken.
* Onderlinge communicatie met andere (oud)cursisten is mogelijk
* Ruimte voor cases bespreking om het klinisch redeneren te stimuleren. gelanceerd met als onderwerp CPPS. Zodra deze bekend zijn zul je hiervan in de nieuwsbrief op de hoogte gesteld worden. Ontvang je nog geen nieuwsbrief? Mail dan naar educatie@profunduminstituut.nl. We nemen je mailadres dan op.

Waarom bijscholen via ProFundum Educatie?

In 2018 zijn er uiteraard de bekende cursussen van het totale bekkenbodemonderzoek en de stuit, maar inmiddels ook de vertrouwde trainingen over de rol van myofeedback en elektrostimulatie in de bekkenfysiotherapie.

NIEUW is het internationale symposium dat op 29 en 30 juni plaatsvindt in Dordrecht. De link staat rechts! Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers voor dit unieke symposium dat het vervolg is van het symposium dat in 2016 plaatsvond in Parijs.
Voorafgaand is er een masterclass met 3 topsprekers, ook hier een beperkt aantal deelnemers mogelijk!

In het najaar volgen dan de nieuwe cursussen die gerelateerd zijn aan de chronische pijn. De dat worden binnenkort gecommuniceerd in een nieuwsbrief.


ProFundum Educatie
is een onderdeel van het ProFundum Instituut. Dit instituut is in 2010  gestart met een praktijk voor patiënten met bekken en bekkenbodem gerelateerde klachten.

Naast het behandelen van mannen en vrouwen met bekken- en/of bekkenbodemklachten, zetten wij ons in om deze klachten te voorkómen en/of te verhelpen en waar nodig leren we hen hoe verbetering van kwaliteit van leven mogelijk is.
Hierbij richten wij ons niet alleen op cliënten met en/of zonder klachten maar ook op hen die beroepsmatig een rol spelen in het verbeteren van de gezondheid van mensen.

We willen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven door mensen bewust te maken van de rol die het bekken en de bekkenbodem hebben in de totale gezondheid.

Doelgroep
Mannen en vrouwen die bewust bezig zijn met hun totale gezondheid en
Deskundigen die beroepsmatig betrokken zijn bij het verbeteren van de gezondheid van mensen.

Wij denken hierbij aan:

 • Fysiotherapeuten
 • Zwangerschapsdocenten
 • NVFB-ZwangerFit®- docenten
 • Bekkenfysiotherapeuten
 • Sportfysiotherapeuten
 • Manueel therapeuten
 • Bedrijfsfysiotherapeuten
 • Geriatriefysiotherapeuten
 • Psychosomatisch fysiotherapeuten
 • Medisch specialisten
 • Huisartsen
 • Verloskundigen
 • Kraamzorg
 • Logopedisten
 • Sportinstructeurs

Voor meer info zie informatiefolder
Informatiefolder ProFundum Educatie